logo
Fornybar verdiskaping
Følg oss på

Søk om godkjenning

Kraftprodusenter som mener de har krav på elsertifikater fra januar, må søke NVE om godkjenning av sitt/sine kraftverk. Det skal nå være mulig å søke om slik godkjenning.

Lagt ut 19/12-2011

Det er NVE som er ansvarlig for å godkjenne anlegg. Informasjon finner du her: http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Kraftprodusenter/ Deretter må man søke om opprettelse av konto hos Statnett. Informasjon finner du her: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Elsertifikater/

Kalenderen:
08/10-2014:
Statsbudsjettet for 2015 legges frem

16/10-2014:
Norges energidager

06/11-2014:
Høstkonferansen 2014